ภาษาอังกฤษ

graft

V

แปลว่า ติดตา

ตัวอย่าง ชาวสวนติดตาต้นมะม่วงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป

เพิ่มเติม วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยเอาตาของต้นไม้ต้นหนึ่งไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ตอนกิ่ง

ตัวอย่าง พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง

เพิ่มเติม แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ทาบกิ่ง

ตัวอย่าง เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม

เพิ่มเติม ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อตา

ตัวอย่าง เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน

เพิ่มเติม ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อกิ่ง

ตัวอย่าง ครูต่อกิ่งมะม่วงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู

เพิ่มเติม นำเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางพันตรงที่ต่อไม่ให้น้ำซึมเข้า

Posted on by Admin

N

แปลว่า การตอน

ตัวอย่าง การตอนกิ่งต้นไม้จะต้องทำอย่างเบามือมิฉะนั้นเนื้อเยื่อต่างๆ ของต้นไม้อาจขาดได้

Posted on by Admin

แปลว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ติดสินบน, ให้สินบน

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อตาต้นไม้, ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ย้ายมาเพาะ (เนื้อ, หนัง) ทางการแพทย์, ผ่าตัดนำผิวหนัง / เนื้อเยื่อส่วนที่ดีมาแปะแทนส่วนที่บกพร่อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติดตา หมายถึง:

 1. น. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง ด้วยการแซะตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์ไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยกรีดเปลือกตรงที่ต้องการจะนำตาไปติดให้เผยออก สอดตาให้แนบกับเนื้อไม้ ใช้แถบพลาสติกพันให้แน่นเว้นเฉพาะส่วนที่เป็นตา. ก. ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน; ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเช่นนั้น.

พจนานุกรมไทย ทาบกิ่ง หมายถึง:

 1. น. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยใช้ต้นตอที่เพาะไว้ตัดให้สูงจากโคนต้นเล็กน้อยในลักษณะแฉลบ แล้วนำไปทาบที่กิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งปาดให้แฉลบเช่นเดียวกับต้นตอที่จะทาบ ใช้แถบพลาสติกพันบริเวณที่ทาบให้แน่น. ก. ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเช่นนั้น.

พจนานุกรมไทย ต่อตา หมายถึง:

 1. ก. ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน.

พจนานุกรมไทย ต่อกิ่ง หมายถึง:

 1. ก. นําเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางเป็นต้นพันตรงที่ต่อไม่ให้นํ้าซึมเข้า.

 ภาพประกอบ

 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft
 • graft

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "graft"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"