ภาษาไทย

ต่อตาต้นไม้, ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง

VT

ภาษาอังกฤษ graft

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ต่อตาต้นไม้, ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ต่อตาต้นไม้, ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"