ภาษาอังกฤษ

cut

N

แปลว่า รอยตัด, รอยเฉือน

แปลว่า แบบเสื้อ

แปลว่า ทรงผม

แปลว่า แผลถูกบาด

แปลว่า ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)

แปลว่า การลดลง

แปลว่า การขาดเรียน

V

แปลว่า ฟัน

ตัวอย่าง เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน

เพิ่มเติม เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป

แปลว่า ตัด

ตัวอย่าง คุณครูสอนให้เด็กชั้นอนุบาลตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ

เพิ่มเติม ทำให้ขาดด้วยของมีคม

แปลว่า บาด

ตัวอย่าง เหล็กฉากบาดที่ขาของเขาเป็นทางยาว ทำให้ขาบวมถึงขนาดถอดกางเกงไม่ได้

เพิ่มเติม ทำให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด

แปลว่า เถือ

ตัวอย่าง เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ

เพิ่มเติม เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม

แปลว่า กรุน

ตัวอย่าง ชาวไร่กรุนไม้รกๆ ออกไป

แปลว่า ราน

ตัวอย่าง แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว

เพิ่มเติม ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก

แปลว่า ตัดขาด

ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน

แปลว่า จำเนียน

เพิ่มเติม ตัด, ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้ไปตามที่ต้องการ

แปลว่า บั่น

ตัวอย่าง พ่อครัวบั่นขนมปังชิ้นยักษ์ออกเป็นท่อนๆ เพื่อแจกจ่ายผู้ชมที่มายืนชมกันอยู่

เพิ่มเติม ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อนๆ

แปลว่า เจี๋ยน

ตัวอย่าง ถ้าแกปากโป้ง ข้าจะเจี๋ยนคอแก

แปลว่า เชือด

ตัวอย่าง ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ

เพิ่มเติม ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ

แปลว่า หั่น

ตัวอย่าง ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน

เพิ่มเติม เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ

แปลว่า จวก

ตัวอย่าง ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก

เพิ่มเติม สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น

แปลว่า ตัดขาด

ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน

VI

แปลว่า ตัด

แปลว่า ง่ายต่อการหั่น

แปลว่า เป็นทางลัด

แปลว่า จ้วงแทง

แปลว่า คมพอ (ที่จะตัดได้)

VT

แปลว่า ตัด

แปลว่า ตัดต่อ

แปลว่า จ้วงแทง

แปลว่า ทำให้เป็นแผล

แปลว่า ลดปริมาณลง

แปลว่า ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)

ADJ

แปลว่า ถูกบาด, ถูกแล่

 ภาพประกอบ

 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า รอยตัด, รอยเฉือน ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ฟัน ประเภท V ตัวอย่าง เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน เพิ่มเติม เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัด ประเภท VI หมวด VI
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัด ประเภท V ตัวอย่าง คุณครูสอนให้เด็กชั้นอนุบาลตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ เพิ่มเติม ทำให้ขาดด้วยของมีคม หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัด ประเภท VT หมวด VT
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า บาด ประเภท V ตัวอย่าง เหล็กฉากบาดที่ขาของเขาเป็นทางยาว ทำให้ขาบวมถึงขนาดถอดกางเกงไม่ได้ เพิ่มเติม ทำให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า เถือ ประเภท V ตัวอย่าง เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ เพิ่มเติม เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า แบบเสื้อ ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ง่ายต่อการหั่น ประเภท VI หมวด VI
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ทรงผม ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัดต่อ ประเภท VT หมวด VT
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า กรุน ประเภท V ตัวอย่าง ชาวไร่กรุนไม้รกๆ ออกไป หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า เป็นทางลัด ประเภท VI หมวด VI
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า แผลถูกบาด ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ราน ประเภท V ตัวอย่าง แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว เพิ่มเติม ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า จ้วงแทง ประเภท VT หมวด VT
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัดขาด ประเภท V ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า จำเนียน ประเภท V เพิ่มเติม ตัด, ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้ไปตามที่ต้องการ หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์) ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ทำให้เป็นแผล ประเภท VT หมวด VT
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า จ้วงแทง ประเภท VI หมวด VI
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า บั่น ประเภท V ตัวอย่าง พ่อครัวบั่นขนมปังชิ้นยักษ์ออกเป็นท่อนๆ เพื่อแจกจ่ายผู้ชมที่มายืนชมกันอยู่ เพิ่มเติม ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อนๆ หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า เจี๋ยน ประเภท V ตัวอย่าง ถ้าแกปากโป้ง ข้าจะเจี๋ยนคอแก หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ถูกบาด, ถูกแล่ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า เชือด ประเภท V ตัวอย่าง ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ เพิ่มเติม ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า การลดลง ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า หั่น ประเภท V ตัวอย่าง ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน เพิ่มเติม เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า จวก ประเภท V ตัวอย่าง ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก เพิ่มเติม สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ตัดขาด ประเภท V ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน หมวด V
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ลดปริมาณลง ประเภท VT หมวด VT
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า คมพอ (ที่จะตัดได้) ประเภท VI หมวด VI
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า การขาดเรียน ประเภท N หมวด N
 • cut แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cut แปลว่า ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ) ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cut"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"