ภาษาอังกฤษ

cut

N

แปลว่า รอยตัด, รอยเฉือน

Posted on by Admin

แปลว่า แบบเสื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า ทรงผม

Posted on by Admin

แปลว่า แผลถูกบาด

Posted on by Admin

แปลว่า ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)

Posted on by Admin

แปลว่า การลดลง

Posted on by Admin

แปลว่า การขาดเรียน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ฟัน

ตัวอย่าง เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน

เพิ่มเติม เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป

Posted on by Admin

แปลว่า ตัด

ตัวอย่าง คุณครูสอนให้เด็กชั้นอนุบาลตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ

เพิ่มเติม ทำให้ขาดด้วยของมีคม

Posted on by Admin

แปลว่า เถือ

ตัวอย่าง เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ

เพิ่มเติม เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม

Posted on by Admin

แปลว่า บาด

ตัวอย่าง เหล็กฉากบาดที่ขาของเขาเป็นทางยาว ทำให้ขาบวมถึงขนาดถอดกางเกงไม่ได้

เพิ่มเติม ทำให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด

Posted on by Admin

แปลว่า กรุน

ตัวอย่าง ชาวไร่กรุนไม้รกๆ ออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า ราน

ตัวอย่าง แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว

เพิ่มเติม ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก

Posted on by Admin

แปลว่า จำเนียน

เพิ่มเติม ตัด, ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้ไปตามที่ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า ตัดขาด

ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน

Posted on by Admin

แปลว่า บั่น

ตัวอย่าง พ่อครัวบั่นขนมปังชิ้นยักษ์ออกเป็นท่อนๆ เพื่อแจกจ่ายผู้ชมที่มายืนชมกันอยู่

เพิ่มเติม ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อนๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เจี๋ยน

ตัวอย่าง ถ้าแกปากโป้ง ข้าจะเจี๋ยนคอแก

Posted on by Admin

แปลว่า เชือด

ตัวอย่าง ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ

เพิ่มเติม ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า จวก

ตัวอย่าง ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก

เพิ่มเติม สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า หั่น

ตัวอย่าง ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน

เพิ่มเติม เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ตัดขาด

ตัวอย่าง โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

เพิ่มเติม ตัดให้ขาดออกจากกัน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ตัด

Posted on by Admin

แปลว่า ง่ายต่อการหั่น

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นทางลัด

Posted on by Admin

แปลว่า จ้วงแทง

Posted on by Admin

แปลว่า คมพอ (ที่จะตัดได้)

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ตัด

Posted on by Admin

แปลว่า ตัดต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า จ้วงแทง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เป็นแผล

Posted on by Admin

แปลว่า ลดปริมาณลง

Posted on by Admin

แปลว่า ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ถูกบาด, ถูกแล่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฟัน หมายถึง:

 1. น. กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากสําหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฟันเลื่อย ฟันจักร.

 2. ก. เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาสันมือฟันอิฐ.

พจนานุกรมไทย ตัด หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ขาดด้วยของมีคม เช่น ตัดกระดาษ ตัดผ้า; ทอน เช่น ตัดเงินเดือน, ลัด เช่น เดินตัดทาง; ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้เป็นสิ่งสําเร็จรูป เช่น ตัดเสื้อ ตัดรองเท้า; โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตัดญาติ ตัดกิเลส.

พจนานุกรมไทย เถือ หมายถึง:

 1. ก. เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม เช่น หนังเหนียวเถือไม่เข้า.

พจนานุกรมไทย บาด หมายถึง:

 1. ก. ทําให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด เช่น มีดบาด แก้วบาด หญ้าคาบาด. น. แผล.

พจนานุกรมไทย กรุน หมายถึง:

 1. [กฺรุน] ก. ตัด, ทําลาย, เช่น จะกรุนจะกราดสงคราม. (ม. ฉันท์ มหาราช). (ถิ่น-พายัพ กุน ว่า ตัด, ทําลาย, ใช้คู่กับ กาด ว่า ทําให้ราบลง).

พจนานุกรมไทย ราน หมายถึง:

 1. ก. ตัดหรือฟันกิ่งไม้ออก ในคําว่า รานกิ่ง. ว. มีรอยปริตื้น ๆ ทั่วไปบนพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หม้อราน ผนังราน กระเบื้องราน, แตกลายงา ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย จำเนียน หมายถึง:

 1. ก. ตัด ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้รูปตามที่ต้องการ. (แผลงมาจาก เจียน). (ข. เจียร ว่า ตัด, เล็ม).

พจนานุกรมไทย ตัดขาด หมายถึง:

 1. ก. เลิกติดต่อคบหากัน.

พจนานุกรมไทย บั่น หมายถึง:

 1. ก. ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อน ๆ.

พจนานุกรมไทย เจี๋ยน หมายถึง:

 1. น. กับข้าวอย่างหนึ่ง มีปลาทอดแล้วปรุงด้วยเครื่องต่าง ๆ เรียกว่า ปลาเจี๋ยน. (จ. เจี๋ยน ว่า เคลือบนํ้าตาล, เชื่อมนํ้าตาล).

พจนานุกรมไทย เชือด หมายถึง:

 1. ก. ใช้ของมีคมเช่นมีดโกนตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ เช่น เชือดคอ.

พจนานุกรมไทย จวก หมายถึง:

 1. ก. สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, (ปาก) โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน ชกต่อยผู้อื่นโดยแรง หรือว่าร้ายด้วยวาจา.

พจนานุกรมไทย หั่น หมายถึง:

 1. ก. เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ, (ปาก) ตัด เช่น หั่นงบประมาณ.

ภาพประกอบ

 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "cut แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"