ภาษาไทย

การลดลง

N

ภาษาอังกฤษ cut

ภาษาอังกฤษ reduction

ภาษาอังกฤษ abatement

ภาษาอังกฤษ ebb

 ภาพประกอบ

  • การลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การลดลง แปลว่า cut ประเภท N หมวด N
  • การลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การลดลง แปลว่า reduction ประเภท N หมวด N
  • การลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การลดลง แปลว่า abatement ประเภท N หมวด N
  • การลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การลดลง แปลว่า ebb ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl cut

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การลดลง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"