ภาษาอังกฤษ

bring something into the open

IDM

แปลว่า ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน

 ภาพประกอบ

  • bring something into the open แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring something into the open แปลว่า ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk bring into bring something into action bring something into focus bring something into force bring something into line bring something into play bring something into sight bring something into view bring something to the boil leave something open open into

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring something into the open"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"