ภาษาอังกฤษ

bring something into line

IDM

แปลว่า ทำให้ปฏิบัติตาม

 ภาพประกอบ

  • bring something into line แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring something into line แปลว่า ทำให้ปฏิบัติตาม ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk bring into bring someone into line with bring something into action bring something into focus bring something into force bring something into play bring something into sight bring something into the open bring something into view fall into line tuck into something

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring something into line"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"