ภาษาอังกฤษ

bring into

PHRV

แปลว่า นำไปยัง (สถานที่), พาไปยัง (สถานที่)

 ภาพประกอบ

  • bring into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring into แปลว่า นำไปยัง (สถานที่), พาไปยัง (สถานที่) ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bet blame bring bring something into action bring something into focus bring something into force bring something into line bring something into play bring something into sight bring something into view

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring into"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"