ภาษาไทย

นำไปยัง (สถานที่), พาไปยัง (สถานที่)

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring into

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • นำไปยัง (สถานที่), พาไปยัง (สถานที่)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "นำไปยัง (สถานที่), พาไปยัง (สถานที่)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"