ภาษาอังกฤษ

bring something into action

IDM

แปลว่า ทำให้เริ่มทำงาน, เริ่มใช้งาน (บางสิ่ง)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring something into action

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring something into action"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"