• 1

  action

  แปลว่า การเคลื่อนไหว

  ประเภท N

 • 2

  action

  แปลว่า การทำงานของเครื่องจักร

  ประเภท N

 • 3

  action

  แปลว่า การรบ

  ประเภท N

 • 4

  action

  แปลว่า อิทธิพล, อำนาจ, ฤทธิ์

  ประเภท N

 • 5

  action

  แปลว่า ความกระฉับกระเฉง, ความกระตือรือร้น

  ประเภท N

 • 6

  action

  แปลว่า การดำเนินคดี

  ประเภท N

 • 7

  action

  แปลว่า การกระทำ, ปฏิบัติการ

  ประเภท N

 • 8

  action

  แปลว่า อากัปกิริยา, ท่าทาง

  ประเภท N

 • 9

  action

  แปลว่า เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์

  ประเภท N

 • 10

  action

  แปลว่า เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก

  ประเภท INT

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม