ภาษาอังกฤษ

bring something into focus

IDM

แปลว่า ทำให้แน่ชัด, ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring something into focus

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring something into focus"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"