ภาษาไทย

ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน

IDM

ภาษาอังกฤษ bring something into the open

 ภาพประกอบ

  • ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน แปลว่า bring something into the open ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk bring into bring something into action bring something into focus bring something into force bring something into line bring something into play bring something into sight bring something into view bring something to the boil leave something open open into

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"