ภาษาอังกฤษ

beat

N

แปลว่า จังหวะ

แปลว่า ใจเต้น, หอบ, ใจสั่น

แปลว่า การลาดตระเวน

แปลว่า เสียง (ตีกลอง), เสียงเคาะ

แปลว่า การซ้อม

ตัวอย่าง มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ

ADJ

แปลว่า เหนื่อยมาก, เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ

V

แปลว่า ชนะ

ตัวอย่าง ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู

แปลว่า เต้น

ตัวอย่าง นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย

เพิ่มเติม เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ

แปลว่า ทุบตี

เพิ่มเติม ทำร้ายร่างกาย

แปลว่า ย่ำ

ตัวอย่าง พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง

เพิ่มเติม ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม

VT

แปลว่า กระพือปีก

แปลว่า ตีไข่, ตีหรือคนให้เข้ากัน

แปลว่า ตี, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน

แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้, เอาชนะ

แปลว่า มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า

แปลว่า หลีกเลี่ยงการล่าช้า

แปลว่า (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย beat

 1. จังหวะ หมายถึง น. ระยะที่สมํ่าเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กําหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ. (ข. จงวาก่).

 ภาพประกอบ

 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า จังหวะ ประเภท N หมวด N
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า เหนื่อยมาก, เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ชนะ ประเภท V ตัวอย่าง ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู หมวด V
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า กระพือปีก ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ตีไข่, ตีหรือคนให้เข้ากัน ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า เต้น ประเภท V ตัวอย่าง นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย เพิ่มเติม เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ หมวด V
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ทุบตี ประเภท V เพิ่มเติม ทำร้ายร่างกาย หมวด V
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ตี, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้, เอาชนะ ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า หลีกเลี่ยงการล่าช้า ประเภท VT หมวด VT
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ใจเต้น, หอบ, ใจสั่น ประเภท N หมวด N
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า การลาดตระเวน ประเภท N หมวด N
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า เสียง (ตีกลอง), เสียงเคาะ ประเภท N หมวด N
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า ย่ำ ประเภท V ตัวอย่าง พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง เพิ่มเติม ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม หมวด V
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า การซ้อม ประเภท N ตัวอย่าง มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ หมวด N
 • beat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beat แปลว่า (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame brag

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "beat"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"