ภาษาอังกฤษ

beat

ADJ

แปลว่า เหนื่อยมาก, เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ

Posted on by Admin

N

แปลว่า จังหวะ

Posted on by Admin

แปลว่า ใจเต้น, หอบ, ใจสั่น

Posted on by Admin

แปลว่า การลาดตระเวน

Posted on by Admin

แปลว่า เสียง (ตีกลอง), เสียงเคาะ

Posted on by Admin

แปลว่า การซ้อม

ตัวอย่าง มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ชนะ

ตัวอย่าง ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู

Posted on by Admin

แปลว่า เต้น

ตัวอย่าง นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย

เพิ่มเติม เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ทุบตี

เพิ่มเติม ทำร้ายร่างกาย

Posted on by Admin

แปลว่า ย่ำ

ตัวอย่าง พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง

เพิ่มเติม ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม

Posted on by Admin

VT

แปลว่า กระพือปีก

Posted on by Admin

แปลว่า ตี, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน

Posted on by Admin

แปลว่า มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้, เอาชนะ

Posted on by Admin

แปลว่า หลีกเลี่ยงการล่าช้า

Posted on by Admin

แปลว่า ตีไข่, ตีหรือคนให้เข้ากัน

Posted on by Admin

แปลว่า (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จังหวะ หมายถึง:

 1. น. ระยะที่สมํ่าเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กําหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ. (ข. จงวาก่).

พจนานุกรมไทย ชนะ หมายถึง:

 1. [ชะ-] ก. ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้.

 2. [ชะ-] น. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปเหมือนกลองแขก ใช้ตีด้วยไม้ ใช้เฉพาะในงานหลวง.

พจนานุกรมไทย เต้น หมายถึง:

 1. ก. กิริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้น ๆ ลง ๆ ถี่ ๆ, เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไป ๆ มา ๆ เช่น เนื้อเต้น อกเต้น, ยกขาขึ้นลงให้เข้าจังหวะกับดนตรี เช่น เต้นระบํา.

พจนานุกรมไทย ทุบตี หมายถึง:

 1. ก. ทําร้ายร่างกายด้วยการทุบ ตี เตะ ต่อย เป็นต้น.

พจนานุกรมไทย ย่ำ หมายถึง:

 1. ก. เหยียบหนัก ๆ ซํ้า ๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่เรียกว่า ยํ่าเท้า, เดินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น; ตีกลองหรือฆ้องถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสําหรับเปลี่ยนยาม เรียกว่า ยํ่ากลอง ยํ่าฆ้อง, ยํ่ายาม ก็เรียก, ถ้ากระทําในเวลาเช้า เรียกว่า ยํ่ารุ่ง (ราว ๖ น.), ถ้ากระทําในเวลาคํ่า เรียกว่า ยํ่าคํ่า (ราว ๑๘ น.).

ภาพประกอบ

 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "beat แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"