EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

assign

VT

แปลว่า มอบหมาย, สั่งงาน

Posted on by Admin

แปลว่า โอนทรัพย์สิน, โอนสิทธิให้

Posted on by Admin

แปลว่า กำหนด, ระบุ, ตั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งให้, แจกจ่าย, แบ่งปัน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า โอนทรัพย์สิน, โอนสิทธิให้

Posted on by Admin

V

แปลว่า แบ่งหน้าที่

ตัวอย่าง อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

Posted on by Admin

แปลว่า มอบหมาย

ตัวอย่าง พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด

เพิ่มเติม สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า สั่งงาน

ตัวอย่าง ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มอบหมาย หมายถึง:

  1. ก. กำชับสั่งเสีย เช่น มอบหมายการงาน, กะให้, กําหนดให้, เช่น มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบ.

 ภาพประกอบ

  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า มอบหมาย, สั่งงาน ประเภท VT หมวด VT
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า โอนทรัพย์สิน, โอนสิทธิให้ ประเภท VI หมวด VI
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า แบ่งหน้าที่ ประเภท V ตัวอย่าง อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด หมวด V
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า โอนทรัพย์สิน, โอนสิทธิให้ ประเภท VT หมวด VT
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า มอบหมาย ประเภท V ตัวอย่าง พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด เพิ่มเติม สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมวด V
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า กำหนด, ระบุ, ตั้ง ประเภท VT หมวด VT
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า สั่งงาน ประเภท V ตัวอย่าง ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน หมวด V
  • assign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assign แปลว่า ส่งให้, แจกจ่าย, แบ่งปัน ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "assign"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"