EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ask

VI

แปลว่า ขอร้อง, ขอ

Posted on by Admin

แปลว่า ถาม

Posted on by Admin

V

แปลว่า ทูลถาม

ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า สอบถาม

Posted on by Admin

แปลว่า ไถ่

Posted on by Admin

แปลว่า ถาม

ตัวอย่าง ลองถามตัวเองซีครับว่าเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ไหม

เพิ่มเติม พูดเพื่อรับคำตอบ

Posted on by Admin

แปลว่า ไถ่ถาม

ตัวอย่าง หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไรผมจะรีบไถ่ถามทันที ไม่เก็บไว้ให้นอนไม่หลับ

Posted on by Admin

แปลว่า วาน

ตัวอย่าง ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด

เพิ่มเติม ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ

Posted on by Admin

แปลว่า อาราธนา

ตัวอย่าง หลังจากเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรจึงนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

Posted on by Admin

แปลว่า ไต่ถาม

ตัวอย่าง ตำรวจไต่ถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์

เพิ่มเติม พูดเพื่อให้รู้คำตอบ

Posted on by Admin

แปลว่า ถามหา

ตัวอย่าง เขาจะถามหารายละเอียดเพื่ออะไรกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เรียนถาม

ตัวอย่าง ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ถาม

Posted on by Admin

แปลว่า ต้องการ, ประสงค์

Posted on by Admin

แปลว่า ขอร้อง, ขอ

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญ, เชื้อเชิญ

Posted on by Admin

แปลว่า บอกราคา, เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถาม หมายถึง:

 1. ก. พูดเพื่อรับคําตอบ.

พจนานุกรมไทย วาน หมายถึง:

 1. ก. ขอให้ช่วยทําแทนตัว เช่น วานเขียนหนังสือให้หน่อย วานไปซื้อตั๋วรถไฟ.

 2. น. วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง, มักใช้ว่า เมื่อวาน หรือ เมื่อวานนี้.

 3. น. กงเรือ. (ดู กงวาน); ช่องที่เจาะบากกงเรือเพื่อให้นํ้าเดิน เรียกว่า ช่องวาน.

พจนานุกรมไทย สอบถาม หมายถึง:

 1. ก. ถามเพื่อขอทราบข้อมูลที่ต้องการ เช่น สอบถามเวลาเดินรถ.

พจนานุกรมไทย ไต่ถาม หมายถึง:

 1. ก. ถาม, สอบถาม, ไถ่ถาม หรือ ถามไถ่ ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ไถ่ หมายถึง:

 1. (ถิ่น-พายัพ) ก. ถาม, พูดคุย.

 2. (กฎ) ก. ชําระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จํานําไว้; ซื้อทรัพย์สินที่ขายฝากไว้คืนภายในกําหนดเวลา; ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขัง.

พจนานุกรมไทย ไถ่ถาม หมายถึง:

 1. ก. ถาม, สอบถาม, ไต่ถาม หรือ ถามไถ่ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ขอร้อง, ขอ ประเภท VI หมวด VI
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ทูลถาม ประเภท V ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ถาม ประเภท VT หมวด VT
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า สอบถาม ประเภท V หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ไถ่ ประเภท V หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ถาม ประเภท VI หมวด VI
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ถาม ประเภท V ตัวอย่าง ลองถามตัวเองซีครับว่าเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ไหม เพิ่มเติม พูดเพื่อรับคำตอบ หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ต้องการ, ประสงค์ ประเภท VT หมวด VT
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ขอร้อง, ขอ ประเภท VT หมวด VT
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ไถ่ถาม ประเภท V ตัวอย่าง หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไรผมจะรีบไถ่ถามทันที ไม่เก็บไว้ให้นอนไม่หลับ หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า วาน ประเภท V ตัวอย่าง ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด เพิ่มเติม ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า อาราธนา ประเภท V ตัวอย่าง หลังจากเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรจึงนำไหว้พระ และอาราธนาศีล หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ไต่ถาม ประเภท V ตัวอย่าง ตำรวจไต่ถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ เพิ่มเติม พูดเพื่อให้รู้คำตอบ หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า เชิญ, เชื้อเชิญ ประเภท VT หมวด VT
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า ถามหา ประเภท V ตัวอย่าง เขาจะถามหารายละเอียดเพื่ออะไรกัน หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า เรียนถาม ประเภท V ตัวอย่าง ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน หมวด V
 • ask แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ask แปลว่า บอกราคา, เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ask"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"