ภาษาไทย

แจกจ่าย

V

ภาษาอังกฤษ distribute

ตัวอย่าง กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี

เพิ่มเติม แบ่งปันให้ไปทั่วๆ

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ hand out

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ lay out

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แจกจ่าย หมายถึง:

  1. ก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.

 ภาพประกอบ

  • แจกจ่าย
  • แจกจ่าย
  • แจกจ่าย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แจกจ่าย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"