EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

enumerate

V

แปลว่า แจกแจง

ตัวอย่าง ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน

เพิ่มเติม อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แจกแจง, แจง, จาระไน

Posted on by Admin

แปลว่า นับจำนวน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แจกแจง หมายถึง:

  1. ก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.

 ภาพประกอบ

  • enumerate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enumerate แปลว่า แจกแจง ประเภท V ตัวอย่าง ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน เพิ่มเติม อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด หมวด V
  • enumerate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enumerate แปลว่า แจกแจง, แจง, จาระไน ประเภท VT หมวด VT
  • enumerate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enumerate แปลว่า นับจำนวน ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "enumerate"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"