EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

จัดเตรียม, เตรียมการ

VT

ภาษาอังกฤษ arrange

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ arrange

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จัดเตรียม, เตรียมการ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดเตรียม, เตรียมการ แปลว่า arrange ประเภท VT หมวด VT
  • จัดเตรียม, เตรียมการ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดเตรียม, เตรียมการ แปลว่า arrange ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จัดเตรียม, เตรียมการ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"