ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "X-rated"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    X-rated

    แปลว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม

    ประเภท ADJ

    Listen to voicemalefemale