ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x div"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x div

    แปลว่า คำย่อของ ex-dividend

    ประเภท ABBR

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ABBR" เหมือนกับ "x div"   ได้แก่