ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x-ray"

- มีทั้งหมด 11 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/11

  x-ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/11

  x ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • 3/11

  x ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

  ประเภท N

 • 4/11

  x ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

  ประเภท N

 • 5/11

  x ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • 6/11

  x ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

  ประเภท N

 • 7/11

  x-ray

  แปลว่า การฉายแสง

  ประเภท N

 • 8/11

  x-ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • 9/11

  x-ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

  ประเภท N

 • 10/11

  x-ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

  ประเภท N

 • 11/11

  x-ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT