ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x chromosome"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x chromosome

    แปลว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale