ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x marks the spot"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x marks the spot

    แปลว่า ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน

    ประเภท IDM

    Listen to voicemalefemale