EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

word

N

แปลว่า พจน์

ตัวอย่าง พระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

แปลว่า คำ

ตัวอย่าง เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม

เพิ่มเติม เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว

แปลว่า คำ

แปลว่า คำบอกรหัส, รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน

แปลว่า พจี

ตัวอย่าง กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน

แปลว่า คำๆ

ตัวอย่าง เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ

แปลว่า ข่าวลือ, คำซุบซิบ, คำนินทา

แปลว่า น้ำคำ

ตัวอย่าง น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ

แปลว่า ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว

แปลว่า พาท

แปลว่า ถ้อยคำ

ตัวอย่าง การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ

เพิ่มเติม คำที่กล่าว

แปลว่า คำสั่ง, คำบัญชา

แปลว่า คำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกัน

VT

แปลว่า พูด, แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย word

 1. พจน์ หมายถึง (คณิต) น. สัญลักษณ์ที่แทนจํานวนจริงหรือจํานวนเชิงซ้อน ซึ่งจะเป็นจํานวนเดียวหรือหลายจํานวนคูณหรือหารกันก็ได้. (อ. term).

 ภาพประกอบ

 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า พจน์ ประเภท N ตัวอย่าง พระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำ ประเภท N ตัวอย่าง เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม เพิ่มเติม เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำ ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำบอกรหัส, รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า พจี ประเภท N ตัวอย่าง กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำๆ ประเภท N ตัวอย่าง เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า ข่าวลือ, คำซุบซิบ, คำนินทา ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า พูด, แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด ประเภท VT หมวด VT
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า น้ำคำ ประเภท N ตัวอย่าง น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า พาท ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า ถ้อยคำ ประเภท N ตัวอย่าง การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ เพิ่มเติม คำที่กล่าว หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำสั่ง, คำบัญชา ประเภท N หมวด N
 • word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ word แปลว่า คำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกัน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

waist walk back and forth wander wedding ceremony wet dream whale wilt wipe the sweat away witness word for word worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "word"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"