ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dictionary"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  dictionary

  แปลว่า ปทานุกรม

  ตัวอย่าง ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ

  เพิ่มเติม หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

  ประเภท N

 • 2/3

  dictionary

  แปลว่า พจนานุกรม

  ตัวอย่าง การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น

  เพิ่มเติม หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

  ประเภท N

 • 3/3

  dictionary

  แปลว่า พจนานุกรม, ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dictionary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
glossaryอภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม
wordbookพจนานุกรม, หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม
vocabularyรายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์
revealไข 2
terminologyคำศัพท์เฉพาะทาง, ์
buzzwordคำศัพท์เฉพาะ, ศัพท์เทคนิค
termคำศัพท์
lexicalเกี่ยวกับคำหรือศัพท์

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน