ดูตามหมวด ทั้งหมด ADV N V VI VT
ภาษาอังกฤษ

take

VI

แปลว่า เจ็บป่วย

Posted on by Admin

แปลว่า วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

Posted on by Admin

แปลว่า จดบันทึก, จด

Posted on by Admin

แปลว่า ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

Posted on by Admin

V

แปลว่า แอ้ม

เพิ่มเติม ได้สมประสงค์

Posted on by Admin

แปลว่า นำ

ตัวอย่าง เราต้องนำคำนี้ไปวางไว้หน้าประโยคเพื่อต้องการเน้นความ

Posted on by Admin

แปลว่า โดยสาร

ตัวอย่าง เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ

เพิ่มเติม เดินทางโดยยานพาหนะ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า โกง

Posted on by Admin

แปลว่า ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

Posted on by Admin

แปลว่า เอาไป, เอา

Posted on by Admin

แปลว่า ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

Posted on by Admin

แปลว่า ชนะ, พิชิต

Posted on by Admin

แปลว่า ใช้, ใช้เวลา

Posted on by Admin

แปลว่า เดินทางโดย, โดยสารด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า เรียน, เรียนรู้

Posted on by Admin

แปลว่า ถือ, จับ

Posted on by Admin

แปลว่า เลือก, ซื้อ, เช่า

Posted on by Admin

แปลว่า ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า นำมา, ได้มา, ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ควบคุมตัว

Posted on by Admin

แปลว่า ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

Posted on by Admin

แปลว่า ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

Posted on by Admin

แปลว่า พาไป, นำไป

Posted on by Admin

แปลว่า คัดลอก

Posted on by Admin

แปลว่า ยอมรับ, อนุมัติ

Posted on by Admin

แปลว่า เข้าใจ, ตีความ

Posted on by Admin

แปลว่า ร่วมประเวณี

Posted on by Admin

แปลว่า ขึ้นรถ, ลงเรือ

Posted on by Admin

N

แปลว่า การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า เป็นเวลา

ตัวอย่าง เลขานุการของท่านประธานเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี

เพิ่มเติม ระยะความยาวนานที่ใช้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แอ้ม หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. กิน เช่น แอ้มขนมหรือยัง, ได้สมประสงค์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่ได้แอ้ม.

พจนานุกรมไทย โกง หมายถึง:

 1. ก. ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทําตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง. ว. โค้ง, ไม่ตรง, เช่น หลังโกง.

พจนานุกรมไทย นำ หมายถึง:

 1. ก. ไปข้างหน้า เช่น นําขบวน นําเสด็จ, ออกหน้า เช่น วิ่งนํา, เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทําตาม เช่น นําสวด นําวิ่ง, พา เช่น นําเที่ยว นําไป นํามา. ว. อาการที่ซักหรือถามเป็นเชิงแนะไปในตัว ในคําว่า ซักนํา ถามนํา.

พจนานุกรมไทย โดยสาร หมายถึง:

 1. ก. อาศัยไปด้วย เช่น โดยสารเรือ, เดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสียค่าโดยสาร, เรียกคนที่ใช้รถหรือเรือรับจ้างว่า คนโดยสาร. (ข.).

พจนานุกรมไทย ต้องการ หมายถึง:

 1. ก. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์.

พจนานุกรมไทย ร่วมประเวณี หมายถึง:

 1. ก. เสพสังวาส, เป็นผัวเมียกัน.

ภาพประกอบ

 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take
 • take

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"