EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

stand

V

แปลว่า ยืน

ตัวอย่าง ประธานาธิบดีถูกลอบยิงขณะยืนปราศรัยกับเหล่าทหาร

Posted on by Admin

N

แปลว่า จุดยืน

Posted on by Admin

แปลว่า คูหา

ตัวอย่าง เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

เพิ่มเติม ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า แผง

ตัวอย่าง เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า

เพิ่มเติม ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า การยืน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ยืน, ยืนขึ้น, ตั้งอยู่

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้ยืนขึ้น, ทำให้ตั้งอยู่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คูหา หมายถึง:

 1. น. ถํ้า; สิ่งก่อสร้างเป็นห้อง ๆ อย่างตึกแถว แต่ละห้องเรียกว่า คูหา, ลักษณนามเรียกสิ่งก่อสร้างเช่นนั้น เช่น ตึกแถวนี้มี ๑๐ คูหา; โดยอนุโลมใช้เรียกช่องที่กั้นไว้เป็นสัดส่วนสำหรับใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งสำหรับใช้ในการกาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง.

พจนานุกรมไทย จุดยืน หมายถึง:

 1. น. ความคิดแน่วแน่, ความมั่นคงในหลักการตามความคิดความเชื่อของตน.

พจนานุกรมไทย ยืน หมายถึง:

 1. ก. ตั้งอยู่ เช่น เสายืนเรียงเป็นแถว, เอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไป. ว. นาน, ยาว เช่น อายุยืน, ยืด เช่น คบกันยืนนาน; คงอยู่, อยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ยืนคํา; คงเดิม เช่น พิพากษายืน; ยาวเป็นแนวตรงเข้าไป เช่น ที่ดินยืนเข้าไป ๓ เส้น.

พจนานุกรมไทย แผง หมายถึง:

 1. น. เครื่องสานชนิดหนึ่ง เป็นแผ่นอย่างเสื่อลําแพน มีกรอบไม้โดยรอบ ใช้เป็นเครื่องกั้นเครื่องกำบังเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ติดแถบที่หน้าอกเป็นแผง.

 ภาพประกอบ

 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า ยืน ประเภท V ตัวอย่าง ประธานาธิบดีถูกลอบยิงขณะยืนปราศรัยกับเหล่าทหาร หมวด V
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า จุดยืน ประเภท N หมวด N
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า ยืน, ยืนขึ้น, ตั้งอยู่ ประเภท VI หมวด VI
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า คูหา ประเภท N ตัวอย่าง เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เพิ่มเติม ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง หมวด N
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า แผง ประเภท N ตัวอย่าง เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า เพิ่มเติม ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ หมวด N
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า การยืน ประเภท N หมวด N
 • stand แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stand แปลว่า ทำให้ยืนขึ้น, ทำให้ตั้งอยู่ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "stand"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"