EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

long-lasting

ADJ

แปลว่า ยืน

ตัวอย่าง คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ

แปลว่า คงอยู่เป็นเวลานาน, ยาวนาน

แปลว่า ที่สวมใส่ได้เป็นเวลานาน (เสื้อผ้า)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย long-lasting

  1. ยืน หมายถึง ก. ตั้งอยู่ เช่น เสายืนเรียงเป็นแถว, เอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไป. ว. นาน, ยาว เช่น อายุยืน, ยืด เช่น คบกันยืนนาน; คงอยู่, อยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ยืนคํา; คงเดิม เช่น พิพากษายืน; ยาวเป็นแนวตรงเข้าไป เช่น ที่ดินยืนเข้าไป ๓ เส้น.

 ภาพประกอบ

  • long-lasting แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ long-lasting แปลว่า ยืน ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ หมวด ADJ
  • long-lasting แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ long-lasting แปลว่า คงอยู่เป็นเวลานาน, ยาวนาน ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • long-lasting แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ long-lasting แปลว่า ที่สวมใส่ได้เป็นเวลานาน (เสื้อผ้า) ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Lady lamp lasting leak out lean long long lasting echo look familiar look up lover lucky lung

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "long-lasting"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"