EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

slander

V

แปลว่า ใส่ร้าย

ตัวอย่าง ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ

เพิ่มเติม หาความร้ายป้ายผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ใส่ความ

ตัวอย่าง คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น

เพิ่มเติม พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

Posted on by Admin

แปลว่า สาดโคลน

ตัวอย่าง ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน

เพิ่มเติม ใส่ร้ายป้ายสี

Posted on by Admin

แปลว่า ใส่ไคล้

ตัวอย่าง ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น

เพิ่มเติม หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ป้ายสี

ตัวอย่าง ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่

เพิ่มเติม ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย

Posted on by Admin

VI

แปลว่า พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย

Posted on by Admin

N

แปลว่า คำพูดให้ร้าย, คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง

Posted on by Admin

แปลว่า เปสุญวาท

เพิ่มเติม เปลือยส่วนบน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ป้ายสี หมายถึง:

 1. ก. ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง, ให้ร้ายป้ายสี ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย สาดโคลน หมายถึง:

 1. [-โคฺลน] (สํา) ก. ใส่ร้ายป้ายสี.

พจนานุกรมไทย เปสุญวาท หมายถึง:

 1. [-วาด] น. คําส่อเสียด. (ป. เปสุญฺวาท).

พจนานุกรมไทย ใส่ความ หมายถึง:

 1. ก. พูดหรือเขียนให้ร้ายป้ายสี, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย, เช่น เขามีนิสัยไม่ดี ชอบใส่ความคนอื่น.

พจนานุกรมไทย ใส่ไคล้ หมายถึง:

 1. ก. หาความใส่ร้ายผู้อื่นด้วยเล่ห์กล.

 ภาพประกอบ

 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า ใส่ร้าย ประเภท V ตัวอย่าง ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ เพิ่มเติม หาความร้ายป้ายผู้อื่น หมวด V
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า ใส่ความ ประเภท V ตัวอย่าง คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น เพิ่มเติม พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หมวด V
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า สาดโคลน ประเภท V ตัวอย่าง ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน เพิ่มเติม ใส่ร้ายป้ายสี หมวด V
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย ประเภท VT หมวด VT
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย ประเภท VI หมวด VI
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า ใส่ไคล้ ประเภท V ตัวอย่าง ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น เพิ่มเติม หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น หมวด V
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า ป้ายสี ประเภท V ตัวอย่าง ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่ เพิ่มเติม ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง หมวด V
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า คำพูดให้ร้าย, คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง ประเภท N หมวด N
 • slander แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slander แปลว่า เปสุญวาท ประเภท N เพิ่มเติม เปลือยส่วนบน หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "slander"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"