ภาษาไทย

ใส่ร้าย

V

ภาษาอังกฤษ slander

ตัวอย่าง ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ

เพิ่มเติม หาความร้ายป้ายผู้อื่น

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ calumnious

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ใส่ร้าย
  • ใส่ร้าย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ใส่ร้าย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"