EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

rail

N

แปลว่า ราว

ตัวอย่าง ข้าพเจ้าถอยออกไปไปยืนอยู่ที่ราวระเบียง

เพิ่มเติม เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับขึ้นลง, ไม้หรือโลหะเป็นต้น สำหรับพาดตากผ้าหรือสำหรับพาดปักวางสิ่งต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า รางรถไฟ, ราง

Posted on by Admin

แปลว่า ใส่ราว

Posted on by Admin

แปลว่า ราง

ตัวอย่าง ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย

เพิ่มเติม เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน

Posted on by Admin

แปลว่า รั้ว

Posted on by Admin

แปลว่า ราว

Posted on by Admin

VT

แปลว่า นกกวัก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ด่าว่า, กล่าวโทษ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รั้ว หมายถึง:

 1. น. เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้น มักทำด้วยเรียวไผ่ ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือสังกะสี เช่น รั้วมะขามเทศ รั้วสังกะสี, โดยปริยายเรียกทหารซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังป้องกันชาติว่า รั้วของชาติ.

พจนานุกรมไทย ราง หมายถึง:

 1. ก. คั่วข้าวเม่าให้กรอบ, เรียกข้าวเม่าที่เอามาคั่วให้กรอบว่า ข้าวเม่าราง.

 2. น. ร่องที่ขุดเป็นทางสำหรับให้น้ำไหล; สิ่งสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคาเป็นต้น มักทำด้วยสังกะสียาวเป็นแนวไปตามชายคา; ไม้ที่ขุดหรือต่อให้เป็นร่องยาว ๆ หรือปล้องไม้ไผ่ผ่าซีก มีด้านสกัดหัวท้าย สำหรับใส่อาหารหมูหรือย้อมผ้าเป็นต้น; โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รางระนาด; เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน เช่น รางรถไฟ; ไม้เจาะเป็นร่องยาวสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันได้ ๘๐ เหรียญ หรือ ๑ ชั่ง, ปัจจุบันเป็นแผ่นไม้เจาะเป็นร่องสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันเป็นแถว ๆ แผ่นหนึ่งมี ๑๐ แถว แถวหนึ่งใส่เหรียญบาทได้ ๑๐ เหรียญ รวมเป็น ๑๐๐ บาท; ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นราง เช่น ลูกคิดรางหนึ่ง ระนาด ๒ ราง รางรถไฟ ๓ ราง.

พจนานุกรมไทย ราว หมายถึง:

 1. น. แถว, แนว, เช่น ราวป่า; เครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับเกาะหรือขึ้นลงเป็นต้น เช่น ราวบันได ราวสะพาน, เรียกไม้ โลหะ และเชือกหรือลวดเป็นต้นที่ขึงสำหรับพาดหรือตากผ้าว่า ราว ราวผ้า หรือราวตากผ้า, ถ้าใช้ขึงสิ่งอื่น ๆ เช่น ขึงมุ้ง เรียกว่า ราวมุ้ง ขึงม่าน เรียกว่า ราวม่าน, ไม้หรือโลหะเป็นต้นสำหรับพาดปักวางสิ่งต่าง ๆ เช่น ราวพระแสง ราวเทียน.

 ภาพประกอบ

 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า ราว ประเภท N ตัวอย่าง ข้าพเจ้าถอยออกไปไปยืนอยู่ที่ราวระเบียง เพิ่มเติม เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับขึ้นลง, ไม้หรือโลหะเป็นต้น สำหรับพาดตากผ้าหรือสำหรับพาดปักวางสิ่งต่างๆ หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า รางรถไฟ, ราง ประเภท N หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า นกกวัก ประเภท VT หมวด VT
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า ใส่ราว ประเภท N หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า ราง ประเภท N ตัวอย่าง ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย เพิ่มเติม เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า รั้ว ประเภท N หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า ราว ประเภท N หมวด N
 • rail แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rail แปลว่า ด่าว่า, กล่าวโทษ ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rail"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"