ภาษาอังกฤษ

process

VT

แปลว่า ดำเนินการ, ลงมือปฏิบัติ

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า กระบวน

ตัวอย่าง การทำไข่ผงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนด้วยกัน

Posted on by Admin

N

แปลว่า แนวทางปฏิบัติ, กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน

Posted on by Admin

แปลว่า ขบวนการ

ตัวอย่าง ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน

Posted on by Admin

แปลว่า กรรมวิธี

ตัวอย่าง การผลิตอาหารกระป๋องมีกรรมวิธีหลายขั้น

Posted on by Admin

แปลว่า การพัฒนาต่อเนื่อง, การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)

Posted on by Admin

V

แปลว่า แปรรูป

ตัวอย่าง เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน

เพิ่มเติม กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระบวน หมายถึง:

 1. น. ขบวน, แบบแผน เช่น กระบวนหนังสือไทย, ชั้นเชิง เช่น ทํากระบวน งามกระบวนเนตรเงาเสน่ห์งํา; ลําดับ เช่น แลขุนหมื่นชาวสานทังปวงเฝ้าตามกระบวน. (สามดวง); วิธีการ เช่น จัดกระบวนพิจารณาอรรถคดีในโรงศาล, นิยมใช้เข้าคู่กับคํา กระบิด เป็น กระบิดกระบวน.

พจนานุกรมไทย แปรรูป หมายถึง:

 1. น. วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลําดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก, แจงรูป หรือ แปรธาตุ ก็ว่า; เรียกไม้ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทําเป็นแผ่นกระดานเป็นต้นว่า ไม้แปรรูป.

พจนานุกรมไทย ขบวนการ หมายถึง:

 1. น. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

พจนานุกรมไทย กรรมวิธี หมายถึง:

 1. [กํามะวิที] น. ลักษณะอาการหรือวิธีการที่ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทําขึ้น อันดําเนินติดต่อกันเรื่อยไปเป็นลําดับ, กระบวนวิธีดําเนินการในประดิษฐกรรม.

 ภาพประกอบ

 • process
 • process
 • process
 • process
 • process
 • process
 • process
 • process

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "process"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"