EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

pour

V

แปลว่า กรอก

ตัวอย่าง คนไข้ที่ดื้อไม่ยอมกินยา พยาบาลต้องช่วยกรอกยาใส่ปาก

เพิ่มเติม เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ, กรอกขวด

Posted on by Admin

แปลว่า กรวด

ตัวอย่าง แม่อยากจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย

เพิ่มเติม หลั่งน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า เท

ตัวอย่าง ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด

เพิ่มเติม ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า อาสิญจ์

Posted on by Admin

แปลว่า ริน

ตัวอย่าง เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน

เพิ่มเติม เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ไหลหลั่ง

ตัวอย่าง น้ำฝนไหลหลั่งลงมาไม่ขาดสายชื่นใจชาวนาจริงๆ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ฝนตกหนัก, ฝนตกกรูกราว

Posted on by Admin

แปลว่า เสิร์ฟเครื่องดื่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ปล่อยออกอย่างมาก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เสิร์ฟเครื่องดื่ม

Posted on by Admin

แปลว่า เท, ริน, ทำให้ไหลหลั่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรวด หมายถึง:

 1. [กฺรวด] ก. หลั่งนํ้า เช่น นํ้าพระเต้าสิโตทกธารามารดริน กรวดลงในมืออินทพฤฒาจารย์. (ม. กาพย์ สักบรรพ). (ข. จฺรวจ).

 2. [กฺรวด] น. ก้อนหินเล็ก ๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย. (ข. คฺรัวสฺ).

 3. [กฺรวด] น. ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ใช้ไม้อ้อบรรจุดินดำ มีหางยาว เมื่อจุดชนวนแล้วเหวี่ยงให้พุ่งขึ้นสูง, จรวด ก็เรียก. ว. สูงชัน เช่น หลังคากรวด, คู่กับ หลังคาดาด, ในคําประพันธ์ใช้ว่า จรวด หรือ ตรวด ก็มี เช่น เฒ่าก็วิ่งตรวดตรงขึ้นต้นไม้. (ม. ร่ายยาว ชูชก).

พจนานุกรมไทย กรอก หมายถึง:

 1. น. ชื่อนกยางขนาดเล็กในวงศ์ Ardeidae ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ ยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) หัวสีนํ้าตาลแดง หลังสีเทาอมดำ อกสีแดง ยางกรอกพันธุ์ชวา (A. speciosa) หัวและคอสีเหลือง หลังสีเทาอมดำ อกสีเหลือง และยางกรอกพันธุ์อินเดีย (A. grayii) หัวและคอสีเหลือง หลังสีแดงเข้ม อกสีน้ำตาลเหลือง กินปลา.

 2. [กฺรอก] ก. เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ กรอกขวด, หรือใช้โดยปริยายก็ได้ เช่น พูดกรอกหู; ลงข้อความหรือจํานวนเลข เช่น กรอกบัญชี. ว. แห้งจนคลอน, ใช้แก่หมากและฝักมะขาม ว่า หมากกรอกมะขามกรอก.

พจนานุกรมไทย อาสิญจ์ หมายถึง:

 1. [-สิน] ก. โปรย, รด, หลั่ง, ประพรม. (ป.).

พจนานุกรมไทย เท หมายถึง:

 1. ก. ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป เช่น เทนํ้า เทขยะ, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝนตกลงมามาก ๆ อย่างเทนํ้า ก็เรียกว่า ฝนเทลงมา, อาการที่คนจํานวนมาก ๆ เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเท. ว. เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง เช่น เรือเท พื้นเท. น. ชื่อมาตราตวงเหล้า ๑ เท เท่ากับ ๒๐ ทะนาน.

 ภาพประกอบ

 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า กรอก ประเภท V ตัวอย่าง คนไข้ที่ดื้อไม่ยอมกินยา พยาบาลต้องช่วยกรอกยาใส่ปาก เพิ่มเติม เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ, กรอกขวด หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า กรวด ประเภท V ตัวอย่าง แม่อยากจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย เพิ่มเติม หลั่งน้ำ หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า เท ประเภท V ตัวอย่าง ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด เพิ่มเติม ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า ฝนตกหนัก, ฝนตกกรูกราว ประเภท VI หมวด VI
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า อาสิญจ์ ประเภท V หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า ริน ประเภท V ตัวอย่าง เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน เพิ่มเติม เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า ไหลหลั่ง ประเภท V ตัวอย่าง น้ำฝนไหลหลั่งลงมาไม่ขาดสายชื่นใจชาวนาจริงๆ หมวด V
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า เสิร์ฟเครื่องดื่ม ประเภท VI หมวด VI
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า เสิร์ฟเครื่องดื่ม ประเภท VT หมวด VT
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า เท, ริน, ทำให้ไหลหลั่ง ประเภท VT หมวด VT
 • pour แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pour แปลว่า ปล่อยออกอย่างมาก ประเภท VI หมวด VI

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pour"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"