EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

pleasure

N

แปลว่า รูจี

แปลว่า อาราม

แปลว่า นนท์

แปลว่า รดี

แปลว่า ดุษฎี

แปลว่า ความอิ่มเอิบ

ตัวอย่าง ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด

แปลว่า ความปิติยินดี, ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ

แปลว่า รติ

แปลว่า ความสนุกสนาน, ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง

แปลว่า นันท์

แปลว่า ความต้องการ, ความปรารถนา

แปลว่า มุทา

VI

แปลว่า เพลิดเพลิน, พอใจ, มีความสุข, สนุก

VT

แปลว่า ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย pleasure

 1. รูจี หมายถึง น. รุจี.

 ภาพประกอบ

 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า รูจี ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า อาราม ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า นนท์ ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า รดี ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ดุษฎี ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ความอิ่มเอิบ ประเภท N ตัวอย่าง ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ความปิติยินดี, ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า รติ ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า เพลิดเพลิน, พอใจ, มีความสุข, สนุก ประเภท VI หมวด VI
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ความสนุกสนาน, ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า นันท์ ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ความต้องการ, ความปรารถนา ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า มุทา ประเภท N หมวด N
 • pleasure แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pleasure แปลว่า ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane pointer press price printer prison projector proof punishment

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pleasure"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"