ภาษาอังกฤษ

perforate

V

แปลว่า ปรุ

ตัวอย่าง หน้าอกของผู้ตายปรุไปด้วยกระสุน

Posted on by Admin

แปลว่า ฉลุ

ตัวอย่าง ช่างไม้จะฉลุไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ

เพิ่มเติม ทำให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้เป็นรู, แทงให้เป็นรู, เจาะให้เป็นรู

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรุ หมายถึง:

  1. [ปฺรุ] ก. ทําให้เป็นรู ๆ, สลักให้เป็นรู ๆ มีลวดลายต่าง ๆ. ว. เป็นรูเล็ก ๆ เช่น หน้าปรุ; ทะลุ, ตลอด, เช่น เที่ยวเสียปรุ.

พจนานุกรมไทย ฉลุ หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลุ] ก. ปรุ, สลัก.

 ภาพประกอบ

  • perforate
  • perforate
  • perforate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "perforate"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"