ภาษาอังกฤษ

patrol

N

แปลว่า การตรวจตรา, การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน

Posted on by Admin

แปลว่า การตรวจตรา

ตัวอย่าง การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้

เพิ่มเติม การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

Posted on by Admin

แปลว่า การตระเวน

ตัวอย่าง การตระเวนสำรวจความนิยมที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าประเภทต่างๆ ต้องใช้เวลานาน

Posted on by Admin

แปลว่า หน่วยลาดตระเวน, ยาม, ตำรวจสายตรวจ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ตรวจ

ตัวอย่าง ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน

เพิ่มเติม พิจารณาดูความเรียบร้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ลาดตระเวน

ตัวอย่าง ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน

เพิ่มเติม เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก

Posted on by Admin

แปลว่า ตระเวน

ตัวอย่าง เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน

เพิ่มเติม ไปทั่วๆ รอบบริเวณ

Posted on by Admin

แปลว่า ตรวจตรา

ตัวอย่าง ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่

Posted on by Admin

แปลว่า ลาดตระเวน

ตัวอย่าง เรือรบอเมริกันยังคงลาดตระเวนไปทั่วโลก

เพิ่มเติม เที่ยวตรวจไปทั่ว

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ตรวจตรา, ลาดตระเวน, ดูแลความปลอดภัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรวจ หมายถึง:

 1. [ตฺรวด] ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สํารวจ เช่น ตรวจพื้นที่. น. ชื่อเรือชนิดหนึ่ง.

พจนานุกรมไทย ลาดตระเวน หมายถึง:

 1. ก. เที่ยวตรวจไปทั่วเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูเป็นต้น เช่น หน่วยลาดตระเวน เครื่องบินออกลาดตระเวน ตำรวจทหารลาดตระเวนไปตามชายแดน. น. เรียกเรือรบขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง มีหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อค้นหา ทำลายเรือรบข้าศึก และให้ความคุ้มกันสนับสนุนกองเรือลำเลียงของฝ่ายตนว่า เรือลาดตระเวน.

พจนานุกรมไทย ตระเวน หมายถึง:

 1. [ตฺระ-] ก. ไปทั่ว ๆ รอบบริเวณ เช่น ตระเวนป่า พาตระเวนไปทั้งวัน, เที่ยวตรวจตรา เช่น พลตระเวน, พาไปทั่ว ๆ เพื่อประจาน ในความว่า นํานักโทษตระเวนไปทั่วเมือง, ใช้ว่า กระเวน ตะเวน หรือ ทะเวน ก็มี.

พจนานุกรมไทย ตรวจตรา หมายถึง:

 1. ก. พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน.

 ภาพประกอบ

 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol
 • patrol

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "patrol"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"