ภาษาอังกฤษ

object

N

แปลว่า กรรม

ตัวอย่าง กริยาสกรรมต้องมีกรรมมารับข้างท้าย

เพิ่มเติม ผู้ถูกกระทำ (ตามความหมายทางไวยากรณ์)

แปลว่า วัตถุ, สิ่งของ

แปลว่า วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์

แปลว่า วัตถุ

ตัวอย่าง เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ

เพิ่มเติม สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้

แปลว่า นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา

VT

แปลว่า กล่าวคำคัดค้าน

V

แปลว่า ท้วง

ตัวอย่าง พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน

เพิ่มเติม พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย

VI

แปลว่า คัดค้าน, ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง

 ภาพประกอบ

  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า กรรม ประเภท N ตัวอย่าง กริยาสกรรมต้องมีกรรมมารับข้างท้าย เพิ่มเติม ผู้ถูกกระทำ (ตามความหมายทางไวยากรณ์) หมวด N
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า วัตถุ, สิ่งของ ประเภท N หมวด N
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์ ประเภท N หมวด N
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า กล่าวคำคัดค้าน ประเภท VT หมวด VT
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า วัตถุ ประเภท N ตัวอย่าง เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ เพิ่มเติม สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ หมวด N
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา ประเภท N หมวด N
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า ท้วง ประเภท V ตัวอย่าง พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน เพิ่มเติม พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย หมวด V
  • object แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ object แปลว่า คัดค้าน, ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

arming object indirect object object program oblation offering given as alms oily once one who acts like an aristocrat orally out of the way outline sacred object

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "object"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"