คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

integrate

V ›

แปลว่า ผสมผสาน

ตัวอย่าง รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว

VT ›

แปลว่า ผสมผสาน, รวมเข้าด้วยกัน

VI ›

แปลว่า ผสมผสาน, รวมเข้าด้วยกัน"integrate" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"integrate" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"integrate" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary

คำศัพท์ที่คล้ายกัน