EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

hobble

V

แปลว่า กะโผลกกะเผลก

ตัวอย่าง จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู

เพิ่มเติม อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน

Posted on by Admin

แปลว่า เขยก

ตัวอย่าง ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้

เพิ่มเติม อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า โขยกเขยก

ตัวอย่าง หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว

Posted on by Admin

N

แปลว่า การกะโผลกกะเผลก, การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เดินกะโผลกกะเผลก, เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กะโผลกกะเผลก หมายถึง:

  1. [-โผฺลก-เผฺลก] ว. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลําบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า

พจนานุกรมไทย เขยก หมายถึง:

  1. [ขะเหฺยก] ก. อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ, อาการที่เดินหรือวิ่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการ.

พจนานุกรมไทย โขยกเขยก หมายถึง:

  1. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน อาการที่เดินไปด้วยความลําบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ กะโผลกกะเผลก ก็ว่า

 ภาพประกอบ

  • hobble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hobble แปลว่า กะโผลกกะเผลก ประเภท V ตัวอย่าง จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู เพิ่มเติม อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน หมวด V
  • hobble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hobble แปลว่า เขยก ประเภท V ตัวอย่าง ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้ เพิ่มเติม อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ หมวด V
  • hobble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hobble แปลว่า โขยกเขยก ประเภท ADV ตัวอย่าง หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว หมวด ADV
  • hobble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hobble แปลว่า การกะโผลกกะเผลก, การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก ประเภท N หมวด N
  • hobble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hobble แปลว่า เดินกะโผลกกะเผลก, เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก ประเภท VI หมวด VI

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "hobble"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"