ภาษาอังกฤษ

group

N

แปลว่า หมวด

ตัวอย่าง บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวดๆ

เพิ่มเติม ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน

Posted on by Admin

แปลว่า คล่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ชุมนุม

ตัวอย่าง โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมนุมกิจกรรมนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า กอง

ตัวอย่าง กองทัพยกกำลังออกไปรบกับข้าศึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้

Posted on by Admin

แปลว่า ก๊ก

ตัวอย่าง ก๊กพระยาตากหนีไปอยู่จันทบุรีหลังจากกรุงแตก

Posted on by Admin

แปลว่า หมู่

ตัวอย่าง อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนักงานต่อเชื่อมสายเคเบิลของบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นมาก

เพิ่มเติม สิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ขันธ์

ตัวอย่าง มนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า พรวน

ตัวอย่าง ไม่ว่าชายแก่ผู้นั้นจะเดินไปทางไหนก็จะมีสุนัขเดินตามเป็นพรวน

Posted on by Admin

แปลว่า กลุ่มก้อน

ตัวอย่าง นักศึกษารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทำกิจกรรมทางการเมืองทุกปี

Posted on by Admin

แปลว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง

เพิ่มเติม คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน

Posted on by Admin

แปลว่า ค่าย

ตัวอย่าง แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น

เพิ่มเติม ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เหล่า

ตัวอย่าง เหล่าบรรดานักวิจัยที่นี่จะต้องปรับแต่งกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Posted on by Admin

แปลว่า คณะ

ตัวอย่าง ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม

เพิ่มเติม กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า พรวน

ตัวอย่าง ไม่ว่าชายแก่ผู้นั้นจะเดินไปทางไหนก็จะมีสุนัขเดินตามเป็นพรวน

Posted on by Admin

แปลว่า ชุด

ตัวอย่าง ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้

Posted on by Admin

แปลว่า พวก

ตัวอย่าง ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน

เพิ่มเติม คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่

Posted on by Admin

แปลว่า ราสี

Posted on by Admin

แปลว่า ฝูง

ตัวอย่าง ฝูงลูกปลาเคลื่อนที่เข้ามาในที่ตื้นบริเวณใกล้ฝั่งเพื่อหาอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า ทวย

ตัวอย่าง ทวยอาณาประชาราษฎร์ต่างแซ่ซ้องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Posted on by Admin

แปลว่า ฝักฝ่าย

ตัวอย่าง นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน

เพิ่มเติม คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด

Posted on by Admin

แปลว่า กลุ่ม, คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า

Posted on by Admin

แปลว่า ฝักฝ่าย

ตัวอย่าง นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน

เพิ่มเติม กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน

Posted on by Admin

V

แปลว่า จับกลุ่ม

ตัวอย่าง พวกผู้หญิงในบริษัทชอบจับกลุ่มซุบซิบนินทากันเป็นประจำ

เพิ่มเติม รวมกันเป็นหมู่

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า กลุ่ม

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของที่รวมกันเป็นหมู่

Posted on by Admin

แปลว่า หมู่

ตัวอย่าง คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน

เพิ่มเติม ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ฝ่าย

ตัวอย่าง การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

Posted on by Admin

แปลว่า พวก

ตัวอย่าง โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง

เพิ่มเติม ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่

Posted on by Admin

แปลว่า ฝูง

ตัวอย่าง หงส์หลายฝูงกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศเขตร้อน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า รวมกลุ่ม, จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ี่รวมกลุ่ม, จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมวด หมายถึง:

 1. [หฺมวด] น. กลุ่มที่ประกอบด้วยหลายหมู่ เช่น หมวดหนังสือ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหมู่หนังสือเคมี หมู่หนังสือฟิสิกส์ เป็นต้น; กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๔ หมู่ มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมวด หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมวด, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นร้อยตรี ร้อยโท หรือร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นเรือตรี เรือโท; เรียกสิ่งที่ขมวดไว้เป็นจุกเดียวกัน.

พจนานุกรมไทย คล่ำ หมายถึง:

 1. [คฺลํ่า] น. หมู่. ว. สับสน, เกลื่อนกล่น, มาก, มักใช้คู่กับคำ คลา เป็น คลาคล่ำ.

พจนานุกรมไทย ชุมนุม หมายถึง:

 1. น. กอง, หมู่, พวก. ก. ประชุม, รวมกัน.

พจนานุกรมไทย จับกลุ่ม หมายถึง:

 1. ก. รวมกันเป็นหมู่.

พจนานุกรมไทย กอง หมายถึง:

 1. (ถิ่น-พายัพ) น. ถนน, ทางเดิน, เช่น กางกอง ว่า กลางถนน.

 2. ก. ทําให้รวมสุมกันไว้, สุมกันไว้. น. สิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันไว้เช่นนั้น เช่น กองมะม่วง กองฟืน, สิ่งต่าง ๆ ที่สุมกันไว้ เช่น กองขยะ; กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น จำนวน ๔ หมวด เรียกว่า กองร้อย, ถ้าเป็นทหารหรือตำรวจหัวหน้าจะต้องมียศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก เรียกว่า ผู้บังคับกองร้อย หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้กอง เฉพาะตำรวจนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สารวัตร; ส่วนราชการที่รองจากกรม. ว. ถ้ามีคํา เป็น ประกอบหน้า หมายความว่า มาก เช่น โตขึ้นเป็นกอง มากกว่าเป็นกอง.

 3. ดู รกฟ้า.

พจนานุกรมไทย ก๊ก หมายถึง:

 1. น. พวก, หมู่, เหล่า, โดยปรกติมักใช้เข้าคู่กันว่า เป็นก๊กเป็นพวก เป็นก๊กเป็นหมู่ เป็นก๊กเป็นเหล่า. (จ. ว่า ประเทศ).

พจนานุกรมไทย หมู่ หมายถึง:

 1. น. กลุ่มชนิดเดียวกัน เช่น หมู่ดาว หมู่เมฆ, พวกชนิดเดียวกัน เช่น หมู่มนุษย์ หมู่โจร; กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมู่ หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมู่, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นนายสิบ, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นจ่า.

 2. น. ระยะเวลา เช่น หมู่นี้สุขภาพไม่ค่อยดี หมู่นั้นไม่ว่าง.

 3. ดู คอแดง.

พจนานุกรมไทย ขันธ์ หมายถึง:

 1. น. ตัว, หมู่, กอง, พวก, หมวด, ส่วนหนึ่ง ๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น ๕ กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ ๕ หรือ ขันธ์ทั้ง ๕. (ป.; ส. สกนฺธ).

พจนานุกรมไทย พรวน หมายถึง:

 1. [พฺรวน] น. (๑) (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ต้นเงาะ.(ดู เงาะ ๒). (๒) ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L..

 2. [พฺรวน] น. กระจุก, กลุ่ม, พวง, เช่น วิ่งตามเป็นพรวน.

 3. [พฺรวน] น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Labeo pruol ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลานวลจันทร์ ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน. (ข.).

 4. [พฺรวน] ก. คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ใช้จอบหรือเสียมเป็นต้นทำดินให้โปร่งหรือร่วน, เรียกว่า พรวนดิน.

 5. [พฺรวน] น. โลหะทําเป็นรูปกลมกลวง มีลูกกลิ้งเล็ก ๆ อยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ใช้ผูกคอสัตว์หรือข้อเท้าเป็นต้น เรียกว่า ลูกพรวน, กระพรวน หรือ ลูกกระพรวน ก็ว่า, (ถิ่น-พายัพ, อีสาน) มะหิ่ง หรือ หมากหิ่ง.

พจนานุกรมไทย กลุ่ม หมายถึง:

 1. [กฺลุ่ม] น. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มคน กลุ่มมด กลุ่มดาว กลุ่มด้าย; อาการที่เข้ามารวมกันเช่นนี้ เรียกว่า จับกลุ่ม; ลักษณนามเรียกของที่เป็นกลุ่ม เช่น ด้าย ๓ กลุ่ม.

พจนานุกรมไทย ค่าย หมายถึง:

 1. น. (โบ) ที่ตั้งกองทหาร มีรั้วล้อมรอบ; ที่ตั้งกองทหาร, ที่พักกองทัพ; ที่พักแรมชั่วคราวของคนเป็นจํานวนมาก เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้อพยพ; ฝ่ายที่มีความคิดเห็นแนวเดียวกัน เช่น ค่ายโลกเสรี. (อะหมว่า ล้อม).

พจนานุกรมไทย ฝ่าย หมายถึง:

 1. น. ข้าง, พวก, ส่วน.

พจนานุกรมไทย เหล่า หมายถึง:

 1. [เหฺล่า] น. พวก, ก๊ก, เช่น เหล่ามนุษย์ เหล่าสัตว์ เหล่าอันธพาล, กําลังพลของทหารซึ่งประกอบกับคําอื่นมีลักษณะเฉพาะของงาน เช่น เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารราบ; (ถิ่น-อีสาน) ที่ซึ่งเคยเพาะปลูกแล้วทิ้งให้ร้าง, (ถิ่น-พายัพ) ป่าละเมาะ. ว. ใช้ประกอบกับคำนามแสดงว่ามีจำนวนมาก เช่น คนเหล่านี้ ของเหล่านั้น.

พจนานุกรมไทย พวก หมายถึง:

 1. น. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามอาชีพหรือชนิดเป็นต้น เช่น พวกนักเรียน พวกพ่อค้า พวกกรรมกร พวกนก พวกกา พวกเครื่องมือ พวกเครื่องเขียน.

พจนานุกรมไทย ชุด หมายถึง:

 1. น. เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง ถักด้วยหวายหรือเถาวัลย์เป็นตา; สิ่งที่ถักด้วยหวายหรือเถาวัลย์เป็นตาห่าง ๆ รูปคล้ายกระชุ สําหรับใส่หมูเป็น.

 2. น. ของที่คุมเข้าเป็นสํารับ เช่น ชุดนํ้าชา ชุดสากล, คนที่เป็นพวกเดียวกันได้ เช่น ชุดระบํา, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย, ลักษณนามเรียกของหรือคนที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เสื้อผ้าชุดหนึ่ง; การบรรเลงเพลงไทยซึ่งมีทํานองคล้ายคลึงกัน เช่น ชุดจีน ชุดแขก.

 3. น. ด้ายหรือนุ่นเป็นต้นสําหรับเป็นเชื้อให้ไฟติดในเวลาตีหินเหล็กไฟเป็นต้น.

พจนานุกรมไทย ราสี หมายถึง:

 1. น. ราศี. (ป. ราสิ).

พจนานุกรมไทย ฝูง หมายถึง:

 1. น. พวก, หมู่, (ใช้แก่คนสามัญทั่ว ๆ ไป) เช่น ฝูงคน ฝูงชน, ใช้แก่อมนุษย์สามัญทั่ว ๆ ไป เช่น ฝูงเทวดา ฝูงยักษ์, ใช้แก่สัตว์ (นอกจากช้าง) เช่น ฝูงสัตว์ ฝูงวัว ฝูงควาย ฝูงมด.

พจนานุกรมไทย ทวย หมายถึง:

 1. น. ไม้เท้าแขนที่รับเต้า บางทีทําเป็นรูปนาค, เรียกว่า คันทวย ก็มี; วัตถุอย่างหนึ่งเป็นคันสําหรับรองส่งเครื่องราชูปโภค เช่น ขันใส่เงินทรงโปรยหรือพระสุพรรณศรีถวายพระมหากษัตริย์จากเบื้องตํ่าสู่ที่ประทับ เรียกว่า พระทวย. ว. ระทวย, อ่อน, งอน.

 2. น. หมู่, เหล่า, เช่น ทวยราษฎร์.

พจนานุกรมไทย ฝักฝ่าย หมายถึง:

 1. น. พวก, ข้าง. ก. เข้าพวก, เข้าข้าง.

 ภาพประกอบ

 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group
 • group

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "group"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"