ภาษาอังกฤษ

green

N

แปลว่า เขียว

ตัวอย่าง เขาหยิบสีเขียวมาแต่งเติมเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับรูปภาพ

เพิ่มเติม สีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวครามด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า สีเขียว

Posted on by Admin

แปลว่า พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม, พื้นที่สีเขียว

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ยังไม่สุก (ผลไม้), ดิบ

Posted on by Admin

แปลว่า มีสีเขียว, ซึ่งเขียวชอุ่ม

Posted on by Admin

VT

แปลว่า กลายเป็นสีเขียว

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กลายเป็นสีเขียว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เขียว หมายถึง:

  1. (โบ) ก. รีบไป, รีบมา, เคียว หรือ เครียว ก็ใช้.

  2. น. ชื่องูสีเขียวหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น เขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) ในวงศ์ Colubridae ลําตัวเรียวยาว อาศัยตามต้นไม้และชายคาบ้านเรือน ออกหากินเวลากลางวัน มีพิษอ่อนมาก, เขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Trimeresurus albolabris) ในวงศ์ Viperidae ลําตัวอ้วนสั้น หางแดง ออกหากินเวลากลางคืน มีพิษอ่อนแต่เป็นอันตราย.

  3. ว. มีสีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวครามด้วย เช่น สุดหล้าฟ้าเขียว โกรธจนหน้าเขียว; กลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด เรียกว่า เหม็นเขียว.

 ภาพประกอบ

  • green
  • green
  • green
  • green
  • green
  • green
  • green

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "green"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"