EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

get on

PHRV

แปลว่า สวมใส่, สวม, ใส่

แปลว่า ประสบความสำเร็จ

แปลว่า ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป

แปลว่า ขี่ (ม้า), ขึ้น (รถ)

แปลว่า เติม (ฟืน), ติด (ไฟ)

แปลว่า ไม่เชื่อหรอก, ฉันไม่เชื่อ

แปลว่า ก้าวหน้า, ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า

แปลว่า เป็นมิตรกับ, เป็นเพื่อนกับ

แปลว่า ขึ้น (รถ), ขี่ (ม้า)

แปลว่า ทำให้รำคาญ, ทำให้หัวเสีย

แปลว่า เป็นศัตรูกับ

แปลว่า ควบคุมอารมณ์

แปลว่า เร็วเข้า, รีบหน่อย

แปลว่า ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ

แปลว่า รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบทำ

แปลว่า เข้าใจและจัดการเก็บ (สิ่งยุ่งยาก)

แปลว่า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ, ได้เบาะแส

แปลว่า มาสาย, ช้าเกินไป (เวลา)

แปลว่า เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)

แปลว่า รีบทำ, ทำอย่างรวดเร็ว

แปลว่า แข็งแรงขึ้น

แปลว่า ชนะใจ, ดึงดูดความสนใจจาก

แปลว่า ใส่บน, วางบน

แปลว่า ทำให้รำคาญมาก, ไม่พอใจมาก

แปลว่า ได้มา (อย่างยากลำบาก)

V

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง

เพิ่มเติม เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ

IDM

แปลว่า ก้าวร้าว, ขุ่นเคือง

แปลว่า ตามจับ, จู่โจม (ด้วยการยึดหรือจับ)

 ภาพประกอบ

 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า สวมใส่, สวม, ใส่ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ประสบความสำเร็จ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง เพิ่มเติม เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ หมวด V
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ขี่ (ม้า), ขึ้น (รถ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เติม (ฟืน), ติด (ไฟ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ไม่เชื่อหรอก, ฉันไม่เชื่อ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ก้าวหน้า, ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เป็นมิตรกับ, เป็นเพื่อนกับ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ขึ้น (รถ), ขี่ (ม้า) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ทำให้รำคาญ, ทำให้หัวเสีย ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เป็นศัตรูกับ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ควบคุมอารมณ์ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เร็วเข้า, รีบหน่อย ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบทำ ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เข้าใจและจัดการเก็บ (สิ่งยุ่งยาก) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ, ได้เบาะแส ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า มาสาย, ช้าเกินไป (เวลา) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ก้าวร้าว, ขุ่นเคือง ประเภท IDM หมวด IDM
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า รีบทำ, ทำอย่างรวดเร็ว ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า แข็งแรงขึ้น ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ชนะใจ, ดึงดูดความสนใจจาก ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ใส่บน, วางบน ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ตามจับ, จู่โจม (ด้วยการยึดหรือจับ) ประเภท IDM หมวด IDM
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ทำให้รำคาญมาก, ไม่พอใจมาก ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • get on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ get on แปลว่า ได้มา (อย่างยากลำบาก) ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gag gapingly glow go around and round goatee gold ornaments government fund grammatical structure grandmother groundless gunwale

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "get on"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"