EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

focus on

PHRV

แปลว่า รวมแสงไปยัง

แปลว่า มุ่งความคิดไปที่, มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ

V

แปลว่า เข้าเรื่อง

ตัวอย่าง หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน

เพิ่มเติม เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

 ภาพประกอบ

  • focus on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ focus on แปลว่า รวมแสงไปยัง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • focus on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ focus on แปลว่า เข้าเรื่อง ประเภท V ตัวอย่าง หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน เพิ่มเติม เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น หมวด V
  • focus on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ focus on แปลว่า มุ่งความคิดไปที่, มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be in focus fall family fan federation fire fit fitting focus focus of glass forbid forget

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "focus on"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"