EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

flyer

N

แปลว่า นักบิน

Posted on by Admin

แปลว่า ใบปลิว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นักบิน หมายถึง:

  1. น. ผู้ขับขี่เครื่องบิน.

พจนานุกรมไทย ใบปลิว หมายถึง:

  1. น. แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป.

 ภาพประกอบ

  • flyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flyer แปลว่า นักบิน ประเภท N หมวด N
  • flyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flyer แปลว่า ใบปลิว ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "flyer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"