ภาษาไทย

ใบปลิว

SL

ภาษาอังกฤษ throw-away

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ flyer

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ flier

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ handbill

ตัวอย่าง มือลึกลับนำใบปลิวโจมตี มท.1 ไปวางไว้ที่ห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภา

เพิ่มเติม แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศ หรือโฆษณา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ handbill

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ flysheet

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ใบปลิว หมายถึง:

  1. น. แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป.

 ภาพประกอบ

  • ใบปลิว
  • ใบปลิว
  • ใบปลิว
  • ใบปลิว
  • ใบปลิว
  • ใบปลิว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ใบปลิว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"