EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

flame

VI

แปลว่า ลุกไหม้, ลุกเป็นไฟ, ลุกไหม้

Posted on by Admin

แปลว่า แดงขึ้นเพราะความโกรธ (ใบหน้า)

Posted on by Admin

N

แปลว่า ความรุ่งเรือง

ตัวอย่าง เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Posted on by Admin

แปลว่า ชาลา

Posted on by Admin

แปลว่า เปลวไฟ, เปลวเพลิง, ไฟ

Posted on by Admin

แปลว่า เปลว

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิดว่าไฟยังไม่ดับสนิท เพราะยังเห็นเปลวแลบออกมาอยู่

เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะเป็นหยดแหลมที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า อัคนิคณะ

Posted on by Admin

แปลว่า เปลวเพลิง

ตัวอย่าง ทุกคนต่างมองดูบ้านของตนที่ตกอยู่ในเปลวเพลิงด้วยความรู้สึกสสลดหดหู่เป็นที่สุด

เพิ่มเติม ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ความรุ่งเรือง

ตัวอย่าง เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Posted on by Admin

แปลว่า สีแดงจ้า, สีส้ม

Posted on by Admin

แปลว่า ความรู้สึกที่รุนแรง, ความรุ่มร้อน, ความเร่าร้อนของอารมณ์

Posted on by Admin

แปลว่า คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), ที่รัก, คนรัก

Posted on by Admin

SL

แปลว่า ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาลา หมายถึง:

 1. น. ชานเรือน, พื้นภายนอกเรือน.

 2. น. ความรุ่งเรือง, เปลวไฟ, โคมไฟ, แสงสว่าง. (ส. ชฺวาลา).

พจนานุกรมไทย อัคนิคณะ หมายถึง:

 1. น. เปลวไฟ. (ส.).

พจนานุกรมไทย เปลว หมายถึง:

 1. [เปฺลว] น. เรียกไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้นว่า เปลวไฟ, เรียกควันที่พลุ่ง ๆ ขึ้นไปว่า เปลวควัน, เรียกช่องอยู่เหนือถํ้าที่แลบทะลุขึ้นไปเบื้องบนว่า ช่องเปลว หรือ เปลวปล่อง, เรียกสิ่งที่เป็นแผ่นบางอันมีลักษณะคล้ายเปลวไฟ เช่น ทองคําเปลว, เรียกมันของสัตว์ที่ไม่ได้ติดอยู่กับหนัง ว่า มันเปลว, คู่กับ มันแข็ง; ชื่อลายจําพวกหนึ่งมีปลายสะบัดอ่อนไหวคล้ายเปลวไฟ เช่น กระหนกเปลว.

 ภาพประกอบ

 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ลุกไหม้, ลุกเป็นไฟ, ลุกไหม้ ประเภท VI หมวด VI
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า แดงขึ้นเพราะความโกรธ (ใบหน้า) ประเภท VI หมวด VI
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ความรุ่งเรือง ประเภท N ตัวอย่าง เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ชาลา ประเภท N หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า เปลวไฟ, เปลวเพลิง, ไฟ ประเภท N หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า เปลว ประเภท N ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิดว่าไฟยังไม่ดับสนิท เพราะยังเห็นเปลวแลบออกมาอยู่ เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะเป็นหยดแหลมที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า อัคนิคณะ ประเภท N หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า เปลวเพลิง ประเภท N ตัวอย่าง ทุกคนต่างมองดูบ้านของตนที่ตกอยู่ในเปลวเพลิงด้วยความรู้สึกสสลดหดหู่เป็นที่สุด เพิ่มเติม ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์ ประเภท SL หมวด SL
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ความรุ่งเรือง ประเภท N ตัวอย่าง เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า สีแดงจ้า, สีส้ม ประเภท N หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า ความรู้สึกที่รุนแรง, ความรุ่มร้อน, ความเร่าร้อนของอารมณ์ ประเภท N หมวด N
 • flame แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flame แปลว่า คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), ที่รัก, คนรัก ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "flame"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"