EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

feminize

VI

แปลว่า เหมาะกับผู้หญิง, เป็นหญิง

VT

แปลว่า ทำให้เหมาะกับผู้หญิง, ทำให้เป็นเหมือนผู้หญิง

 ภาพประกอบ

  • feminize แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ feminize แปลว่า เหมาะกับผู้หญิง, เป็นหญิง ประเภท VI หมวด VI
  • feminize แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ feminize แปลว่า ทำให้เหมาะกับผู้หญิง, ทำให้เป็นเหมือนผู้หญิง ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fire fit fitting flog forbid forget four fold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "feminize"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"