EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

fawn

VI

แปลว่า ประจบ

แปลว่า ให้กำเนิดลูกกวาง, คลอดลูกกวาง

N

แปลว่า ลูกกวาง

แปลว่า สีน้ำตาลแกมเหลือง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย fawn

  1. ประจบ หมายถึง ก. บรรจบ, เพิ่มให้ครบจํานวน, เช่น มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท; จดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้ประจบกัน ทาง ๒ สายมาประจบกัน, ทําให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมประจบกัน.

 ภาพประกอบ

  • fawn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fawn แปลว่า ประจบ ประเภท VI หมวด VI
  • fawn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fawn แปลว่า ลูกกวาง ประเภท N หมวด N
  • fawn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fawn แปลว่า สีน้ำตาลแกมเหลือง ประเภท N หมวด N
  • fawn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fawn แปลว่า ให้กำเนิดลูกกวาง, คลอดลูกกวาง ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan fawn on fawn upon fawn upon/on federation fire fit fitting forbid forget

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fawn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"