EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

end up

V

แปลว่า ลงเอย

ตัวอย่าง คดีนี้จะลงเอยอย่างไรนั้น ไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้

แปลว่า ลงท้าย

ตัวอย่าง เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต

PHRV

แปลว่า สิ้นสุดด้วย, ลงท้ายด้วย, สรุปลงด้วย

VI

แปลว่า ลงท้าย, ในที่สุด, ลงเอย, สรุป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย end up

  1. ลงเอย หมายถึง ก. จบ, เลิก, สิ้นสุด, ยุติ, เช่น เรื่องนี้ลงเอยเสียที.

 ภาพประกอบ

  • end up แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ end up แปลว่า ลงเอย ประเภท V ตัวอย่าง คดีนี้จะลงเอยอย่างไรนั้น ไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หมวด V
  • end up แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ end up แปลว่า ลงท้าย ประเภท V ตัวอย่าง เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต หมวด V
  • end up แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ end up แปลว่า สิ้นสุดด้วย, ลงท้ายด้วย, สรุปลงด้วย ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • end up แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ end up แปลว่า ลงท้าย, ในที่สุด, ลงเอย, สรุป ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other end end up with enemy engross enhance entrails erupt even evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "end up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"