EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

edge

N

แปลว่า ขอบ

ตัวอย่าง เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ

แปลว่า ขอบกั้น

ตัวอย่าง ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน

แปลว่า ชาย

ตัวอย่าง ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม

เพิ่มเติม ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต

แปลว่า ขอบหน้าผา

แปลว่า คมมีด

แปลว่า ความแข็งแรง, ความกระฉับกระเฉง

แปลว่า ขอบ, ริม, เส้นขอบ

แปลว่า แง่

ตัวอย่าง เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก

เพิ่มเติม ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ

VI

แปลว่า เขยิบ, เคลื่อนที่ทีละน้อย

VT

แปลว่า เขยิบ, เคลื่อนที่ทีละน้อย

แปลว่า ติดขอบ, ใส่ขอบ

แปลว่า ทำให้คม

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย edge

 1. ขอบ หมายถึง น. ริมรอบ เช่น ขอบโต๊ะ, ริมที่ยกให้สูงขึ้นโดยรอบ เช่น ขอบสระ ขอบถนน.

 ภาพประกอบ

 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ขอบ ประเภท N ตัวอย่าง เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ขอบกั้น ประเภท N ตัวอย่าง ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ชาย ประเภท N ตัวอย่าง ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม เพิ่มเติม ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า เขยิบ, เคลื่อนที่ทีละน้อย ประเภท VI หมวด VI
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ขอบหน้าผา ประเภท N หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า คมมีด ประเภท N หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า เขยิบ, เคลื่อนที่ทีละน้อย ประเภท VT หมวด VT
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ความแข็งแรง, ความกระฉับกระเฉง ประเภท N หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ขอบ, ริม, เส้นขอบ ประเภท N หมวด N
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ติดขอบ, ใส่ขอบ ประเภท VT หมวด VT
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า ทำให้คม ประเภท VT หมวด VT
 • edge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ edge แปลว่า แง่ ประเภท N ตัวอย่าง เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก เพิ่มเติม ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "edge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"